Materská škola Na Starej tehelni v Banskej Bystrici

Sme držiteľmi certifikátu Zelená škola

Najnovšie články na našom blogu

Prečítajte si, čo je nové v našej materskej škole

V mesiaci október sme spolu s deťmi vyrábali šarkany, a nakoľko nám túto jeseň počasie prialo, mohli sme sa s nimi vonku vyšantiť dosýtosti.

V dňoch 10.-12. októbra vďaka našim skvelým pomocníkom (rodičia a starí rodičia našich detí) sa naše hriadky, pieskovisko, ekozámoček a kompostovisko uložili do zimného spánku.

Aj naša materská škola sa zapojila do európskeho týždňa športu rôznymi aktivitami. ( Jazda na bicykli do mš a z mš, jóga pre deti , tenisové dopoludnie, športové aktivity na školskom dvore...)

 Čím je naša materská škola jedinečná?

Prostredie

Materská škola je situovaná v pokojnom prostredí mestskej časti Uhlisko pri rieke Hron, pod vrchom Urpín v Banskej Bystrici.

Zelená škola

Sme súčasťou programu Zelená škola, ktorý podporuje tímovú prácu a pomáha vytvárať spoločnú víziu školy, ktorá rešpektuje a prakticky chráni životné prostredie.

Množstvo vonkajších aktivít

Vzhľadom k obklopujúcemu prírodnému prostrediu sme zameraní na rozvoj environmentálneho cítenia detí a snažíme sa implementovať aktivity čo najviac do exteriéru podľa možností a odpovedajúcemu počasiu.

Množstvo vonkajších aktivít

Naši pedagógovia sa neustále vzdelávajú nielen vďaka zapojeniu materskej školy do rôznych program, ale tiež formou kurzov pre moderné formy vzdelávania.

Program Zelená škola

Zelená škola je environmentálny výchovno-vzdelávací program pre materské, základné, stredné i špeciálne školy. Jeho cieľom je prispieť k prevencii a riešeniu problémov životného prostredia a priniesť do škôl reálne zmeny vo fungovaní aj výučbe.

4

TRIEDY

Lienky, Mravčeky, Motýliky, Včielky

8

PEDAGÓGOV

+ 6 nepedagogických zamestnancov

10

ROKOV

v stieti Zelených škôl

850 m2

ZELENEJ PLOCHY

plnej stromov, kríkov, vlastnej záhradky a miesta pre hry


ČO MÁME NOVÉ?

Aktuálne novinky

V mesiaci október sme spolu s deťmi vyrábali šarkany, a nakoľko nám túto jeseň počasie prialo, mohli sme sa s nimi vonku vyšantiť dosýtosti.

V dňoch 10.-12. októbra vďaka našim skvelým pomocníkom (rodičia a starí rodičia našich detí) sa naše hriadky, pieskovisko, ekozámoček a kompostovisko uložili do zimného spánku.

Aj naša materská škola sa zapojila do európskeho týždňa športu rôznymi aktivitami. ( Jazda na bicykli do mš a z mš, jóga pre deti , tenisové dopoludnie, športové aktivity na školskom dvore...)


Materská škola Na starej tehelni 

Na Starej tehelni 7, 974 01 Banská Bystrica

048/414 55 54

mstehelna@banskabystrica.sk