Novinky

              Ako nám môžete pomôcť?

                                                           Tlačivo nájdete v sekcii pre rodičov/tlačivá.


DEŇ ZEME

29.04.2024

Jedno popoludnie sme oslávili Deň Zeme spoločnými aktivitami pre deti aj rodičov.

za zabezpečenie ekologickej recyklácie a spracovania elektroodpadu a/alebo prenosných batérií a akumulátorov v roku 2023, prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov SEWA, a.s., čím bola splnená povinnosť podľa platnej legislatívy v Slovenskej republike.

Pozývame Vás dňa 24.4.2024 na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ v našej materskej škole. Informácie o našej materskej škole sa dozviete od p. riaditeľky alebo p. zástupkyne v polhodinových intervaloch: o 9.30, 10.00 a 10.30 hod. v areáli materskej školy (EKOZÁMOČEK). Naši predškoláci Vás spolu s Vašimi deťmi prevedú po našej školskej záhrade.

Vážení rodičia, na základe rozhodnutia zriaďovateľa - Mesto B. Bystrica- školský úrad ( viď príloha), budú všetky materské školy zatvorené. Na základe tohto rozhodnutia udeľuje riaditeľka MŠ v dňoch 28.3. 2024 a 2.4. 2024 riaditeľské voľno.

Mikuláš

05.01.2024

4.12.2023 aj k nám zavítal Mikuláš. Predtým si deti mohli pozrieť divadlo "Zimná rozprávka" . Tento rok naše deti dostali balíčky z bezobalového obchodu, ktoré sa financovali z daru Občianskej rady Uhlisko.

V mesiaci november si naše deti a rodičia mohli jedno popoludnie overiť ako sú na tom v oblasti zdravia. pre deti a rodičov popoludnie s aktivitami zameranými na zdravie. Triedili zdravé a nezdravé potraviny, zacvičili si jogu, ochutnali nátierky, ktoré pripravili naše pani kuchárky,.......