Tlačivá


Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

                                                                            Tlačivo na 2 %  z daní


Vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia


Splnomocnenie na preberanie dieťaťa z materskej školy