Venujte 2% z vašich daní a pomôžte skvalitniť život v našej MŠ

OZ Združenie rodičov pri MŠ - Na Starej tehelni 


Ako môžete prispieť?

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
 1. Do 15.2.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.pdf
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 4. Stiahnite si a vyplňte : Vyhlasenie_02_2021_TEHELNA____ (2).pdf (414565)
 5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:Obchodné meno alebo názov: Združenie rodičov pri MŠ - Na Starej tehelni
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Na Starej tehelni 7, 974 01 Banská Bystrica
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO): 42008646
 6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30.3. na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
Podávate si daňové priznanie sami?
 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 €.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:Obchodné meno alebo názov: Združenie rodičov pri MŠ - Na Starej tehelni
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Na Starej tehelni 7, 974 01 Banská Bystrica
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO): 42008646
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
Postup pre právnické osoby
 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 €).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:Obchodné meno alebo názov: Združenie rodičov pri MŠ - Na Starej tehelni
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Na Starej tehelni 7, 974 01 Banská Bystrica
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO): 42008646
 4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Ďakujeme!

UPOZORNENIE!!!

IČO JE POTREBNÉ NA TLAČIVE ZAROVNAŤ SPRAVAPotrebné formuláre

Pre zamestnanca

(v prípade, že daňové priznanie bude robiť zamestnávateľ za vás)

 • Potvrdenie o zaplatení dane
 • Vyhlásenie 2-3 %

Pre fyzické osoby

(v prípade, že si daňové priznanie budeterobiť sami

 • Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ A
 • Potvrdenie k dani z príjmov FO typ A

Ak patríte medzi tých, ktorí MUSIA podávať daňové priznanie elektronicky, formulár pre FO typu A nájdete na tomto linku.

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE pre FYZICKÚ OSOBU typu B:

 • Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B
 • Potvrdenie k dani z príjmov FO typ B

Ak patríte medzi tých, ktorí MUSIA podávať daňové priznanie elektronicky, formulár pre FO typu B nájdete na tomto linku. 

Pre právnické osoby

(v prípade, že ste s.r.o., a.s. alebo iný právny subjekt)

Od roku 2018 musíte ako právnická osoba komunikovať s Daňovým úradom elektronicky. Prideľovať 2% z dane teda dokážete len priamo v elektronickom systéme.

Čo získame my
 • Možnosť obnoviť výchovné prostredie MŠ ( interiér a exteriér)
 • Rozširovať inventár MŠ o nové zdravotne nezávadné pomôcky
 • Dopĺňať nové učebné a telovýchovné pomôcky
 • Dávať príležitosť pre spoločne strávený čas detí, rodičov a zamestnancov školy
Čo získate vy
 • Príležitosť pre vaše nápady a vízie
 • Vaše odporúčanie spoľahlivých firiem
 • Vzájomné vzťahy cez spoluprácu
 • Radosť zo spoločného diela
 • Vďačnosť za to, čo sa nám spolu podarilo
Podarilo sa vďaka vašim príspevkom
Exteriérová hracia zostava Flora 09
Edukačný dendrofón
Koberec do spálne do 3. triedy

...a mnoho ďalšieho vybavenia

Z ďalších príspevkov plánujeme:

Exteriérová zvonkohra

Viac o našom OZ

Naša činnosť OZ Združenie rodičov pri MŠ – Na Starej tehelni vznikla 14.9.2006 vzájomnou spoluprácou rodičov a zamestnancov materskej školy.

POSLANIE:

Cieľom občianskeho združenia je pomoc pri rozvoji celkovej osobnosti dieťaťa predškolského veku prostredníctvom rekonštrukcie a obnove interiéru a exteriéru MŠ a obnovy zariadenia a učebných pomôcok.

SPOLUPRÁCA:

Naše poslanie by sme nemohli naplniť bez dobrovoľných spolupracovníkov, nadšencov, konzultantov, sponzorov a partnerov. Prostriedky na našu činnosť získavame prostredníctvom osobného kontaktu s individuálnymi darcami ( rodičmi, firmami ), darcami 2% z dane, sponzorov ( v oblasti finančnej i odborno- pracovnej ), prostredníctvom grantov ( napr. Zdravé mesto, Ministerstvo školstva, Nadácie Orange, Nadačný fond Telecom, Ikea, STEFE BB s.r.o.Nadácia Ekopolis)

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY:

 • výmena plastových okien v 1, 2, 3, 4 triede
 • zakúpenie detských ležadiel + matracov
 • rekonštrukcia umyvárne v 1, 2 a 3 triede
 • zakúpenie interaktívnej zostavy COMBI Fix
 • vybudovanie hracej veže CABIN so šmýkačkou
 • finančná spoluúčasť na projekte "Kto je za plotom?"
 • finančná spoluúčasť na projekte "A budeme Indiáni"
 • detský záhradný domček TOM
 • prenosné dopravné ihrisko
 • pryžové kocky - dopadová plocha pod preliezkami a šúchačkami
 • "Letná olympiáda" (športové náčinie)
 • finančná spoluúčasť na 50. výročí založenia MŠ
 • mobilný PA systém s dvojicou bezdrôtových mikrofónov, laserová tlačiareň, fotoaparát
 • "Otvorená" knižica

VÍZIE DO BUDÚCNOSTI:

 • finančná spoluúčasť na projektoch
 • obnovenie interiéru nábytkom, edukačnými pomôckami, elektronikou
 • obnovenie exteriéru školskej záhrady certifikovaným športovým náradím
 • účasť pedagogických zamestnancov na rôznych formách ďalšieho vzdelávania
 • dobudovaním bezbariérového prístupu so stojanom na bicykle

ÚDAJE O OBČIANSKOM ZDRUŽENÍ:

Obchodné meno alebo názov: Združenie rodičov pri MŠ - Na Starej tehelni

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Na Starej tehelni 7, 974 01 Banská Bystrica

Právna forma: Občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO): 42008646Správna rada OZ

Predseda/štatutárny zástupca

Mária Parobeková


Členovia

Zuzana Trenčanová

Marek Veky

Miroslava Čurilla

Katarína Čardská

Tomáš Fábry

Mgr. Iveta Juríková


Revízna komisia

Predseda

Katarína Babicová

Člen revíznej komisie

Barbora Božoňová

Člen revíznej komisie

Ivana Mokrošová