Materská škola Na Starej tehelni v Banskej Bystrici

Sme držiteľmi certifikátu Zelená škola

Najnovšie články na našom blogu

Prečítajte si, čo je nové v našej materskej škole

Mikuláš

05.01.2024

4.12.2023 aj k nám zavítal Mikuláš. Predtým si deti mohli pozrieť divadlo "Zimná rozprávka" . Tento rok naše deti dostali balíčky z bezobalového obchodu, ktoré sa financovali z daru Občianskej rady Uhlisko.

V mesiaci november si naše deti a rodičia mohli jedno popoludnie overiť ako sú na tom v oblasti zdravia. pre deti a rodičov popoludnie s aktivitami zameranými na zdravie. Triedili zdravé a nezdravé potraviny, zacvičili si jogu, ochutnali nátierky, ktoré pripravili naše pani kuchárky,.......

V mesiaci október sme spolu s deťmi vyrábali šarkany, a nakoľko nám túto jeseň počasie prialo, mohli sme sa s nimi vonku vyšantiť dosýtosti.

 Čím je naša materská škola jedinečná?

Prostredie

Materská škola je situovaná v pokojnom prostredí mestskej časti Uhlisko pri rieke Hron, pod vrchom Urpín v Banskej Bystrici.

Zelená škola

Sme súčasťou programu Zelená škola, ktorý podporuje tímovú prácu a pomáha vytvárať spoločnú víziu školy, ktorá rešpektuje a prakticky chráni životné prostredie.

Množstvo vonkajších aktivít

Vzhľadom k obklopujúcemu prírodnému prostrediu sme zameraní na rozvoj environmentálneho cítenia detí a snažíme sa implementovať aktivity čo najviac do exteriéru podľa možností a odpovedajúcemu počasiu.

Množstvo vonkajších aktivít

Naši pedagógovia sa neustále vzdelávajú nielen vďaka zapojeniu materskej školy do rôznych program, ale tiež formou kurzov pre moderné formy vzdelávania.

Program Zelená škola

Zelená škola je environmentálny výchovno-vzdelávací program pre materské, základné, stredné i špeciálne školy. Jeho cieľom je prispieť k prevencii a riešeniu problémov životného prostredia a priniesť do škôl reálne zmeny vo fungovaní aj výučbe.

4

TRIEDY

Lienky, Mravčeky, Motýliky, Včielky

8

PEDAGÓGOV

+ 6 nepedagogických zamestnancov

10

ROKOV

v stieti Zelených škôl

850 m2

ZELENEJ PLOCHY

plnej stromov, kríkov, vlastnej záhradky a miesta pre hry

Fotogaléria


ČO MÁME NOVÉ?

Aktuálne novinky

Mikuláš

05.01.2024

4.12.2023 aj k nám zavítal Mikuláš. Predtým si deti mohli pozrieť divadlo "Zimná rozprávka" . Tento rok naše deti dostali balíčky z bezobalového obchodu, ktoré sa financovali z daru Občianskej rady Uhlisko.

V mesiaci november si naše deti a rodičia mohli jedno popoludnie overiť ako sú na tom v oblasti zdravia. pre deti a rodičov popoludnie s aktivitami zameranými na zdravie. Triedili zdravé a nezdravé potraviny, zacvičili si jogu, ochutnali nátierky, ktoré pripravili naše pani kuchárky,.......

V mesiaci október sme spolu s deťmi vyrábali šarkany, a nakoľko nám túto jeseň počasie prialo, mohli sme sa s nimi vonku vyšantiť dosýtosti.


Materská škola Na starej tehelni 

Na Starej tehelni 7, 974 01 Banská Bystrica

048/414 55 54

mstehelna@banskabystrica.sk