Deň zdravia v našej MŠ

05.01.2024

V mesiaci november si naše deti a rodičia mohli jedno popoludnie overiť ako sú na tom v oblasti zdravia. pre deti a rodičov popoludnie s aktivitami zameranými na zdravie.  Triedili zdravé a nezdravé potraviny, zacvičili si jogu, ochutnali nátierky, ktoré pripravili naše pani kuchárky,.......