Európsky týždeň športu

04.10.2023

Aj naša materská škola sa zapojila do európskeho týždňa športu rôznymi aktivitami. ( Jazda na bicykli do mš a z mš, jóga pre deti , tenisové dopoludnie, športové aktivity na školskom dvore...)