Veľkonočné prázdniny

25.03.2024

Vážení rodičia, na základe rozhodnutia zriaďovateľa - Mesto B. Bystrica- školský úrad ( viď príloha), budú všetky materské školy zatvorené. Na základe tohto rozhodnutia udeľuje riaditeľka MŠ v dňoch 28.3. 2024 a 2.4. 2024 riaditeľské voľno.

Pripomíname, že počas letných prázdnin bude naša MŠ v prevádzke v mesiaci AUGUST

Za porozumenie ďakujem.